Terms of Condition

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ และดำเนินงานโดยแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้ชื่อจีวานี่ อันเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัทจีวานี่ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) โดยการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งข้อมูลที่จะต้องใช้ในการชำระค่าสินค้า โดยที่ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ นั้นจะถูกเก็บเป็นความลับไว้อย่างดี และข้อมูลที่ท่านให้ไว้ อาจถูกนำมาใช้เพื่อการจัดส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ของ Jivany เท่านั้น และมีการดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้เป็นความลับ