สิทธิประโยชน์สมาชิก

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สมาชิก JIVANY MEMBER

1. ท่านสามารถสะสมยอดซื้อ เพื่ออัพเกรดสถานะ เป็นระดับ Silver, Gold, Platinum และDiamond เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 2%, 3%, 5% และ 8% ตามลำดับ โดยระดับ Sliver, Gold สามารถสะสมยอดซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะทำให้ท่านได้รับสิทธิ์อัพเกรดสถานะต่อไปในระดับ Platinum และ ระดับ Diamond
โดยสะสมยอดซื้อตามที่กำหนด ถึง 31 ตุลาคม 2564

2. เมื่อยอดซื้อสะสมของท่านถึงระดับตามที่กำหนด ระบบจะทำการอัพเกรด สถานะสมาชิก ในวันทำการถัดไป

3. ในกรณีที่ยอดซื้อสะสมของท่านไม่ถึงระดับตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการอัพเกรดสถานะ ทั้งนี้ ท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ ส่วนลดพิเศษ ตามระดับสมาชิกของท่าน และยอดซื้อ ยังคงสะสม Jivany Reward Point ได้ต่อไปถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อรักษาระดับ และโอกาสในการปรับสถานะสมาชิกในปีถัดไป

4. การปรับระดับสมาชิกและสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ในปีถัดไป จะพิจารณาจากยอดซื้อสะสมตลอดปี 2564 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

5. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 24.00 น. บริษัทฯ จะทำการปรับสถานะในระบบ เป็นเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ ซึ่งในระหว่างนี้ ท่านยังสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ โดยใช้สิทธิประโยชน์ในระดับเดิม

6. ทุก 50 บาทของยอดซื้อสินค้า ท่านจะได้รับแต้มสะสม Jivany Reward Point จำนวน 1 Point ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณายอดซื้อสินค้าที่เป็นยอดสุทธิหลังการหักส่วนลด, ใช้ Point เป็นส่วนลด ไม่รวม vat 7% ไม่รวมค่าจัดส่ง และบริษัทฯ ได้รับชำระเงินสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

7. สินค้าโปรโมชั่นร่วมรายการสะสม Jivany Reward Point ได้ตามปรกติ

8. ท่านสามารถใช้ Point แทนเงินสด ( บาท/THB ) ในการสั่งซื้อสินค้าจีวานี่ ราคาปกติ และโปรโมชั่นที่ร่วมรายการ
ยกเว้น จีวานี่ จัสมิน แอนด์ แซนเดิลวูด แฮนด์ แซนิไทเซอร์

9. Point ที่ใช้ในการแลกส่วนลดจะถูกหักออกจาก Jivany Reward Point ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 8 และจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน Point ที่ใช้แลกเป็นส่วนลดแล้ว ไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น Point จะหมดอายุ (Set Zero) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดโปรโมรชั่น เงื่อนไขต่างๆ ที่อาจมีความแตกต่างกัน ระหว่างภายในประเทศและต่างประเทศ

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนยกเลิกรายการ Jivany Reward Point รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ตามเห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. หากมีข้อพิพาท ข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด